Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους συνεργάτες μας παγκοσμίως

Ο πρωταρχικός στόχος του τμήματος εξαγωγών είναι η καθιέρωση μακροχρόνιων επιχειρηματικών συνεργασιών με τοπικούς  αντιπροσώπους.