Στον ιδιόκτητο χώρο της εταιρείας φυλάσσονται τα φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα που διανέμονται σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόκειται για έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως εκείνες ορίζονται και στο GDP πιστοποιητικό που κατέχει η εταιρεία κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Με ισχυρό το αίσθημα της ευθύνης, το άρτια καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό φροντίζει να διατηρεί πάντα τις κατάλληλες συνθήκες φύλαξης και ορθής διακίνησης των προϊόντων.