Η εταιρεία διαθέτει ένα πλήρες οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών διανομής εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων, ευρείας κατανάλωσης για την υγιεινή, και καλλυντικών προϊόντων. Το δίκτυο προσφέρει άμεσες και ασφαλείς λύσεις διάθεσης αυτών.

Το κέντρο διανομής της εταιρείας ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις , κανόνες και ρυθμιστικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας (GWP/GDP). Η εταιρεία διαθέτει το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Κέντρου Διανομής.

Το Κέντρο Διανομής εξασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ασφάλειας αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων για τις ανάγκες των εταιριών του Ομίλου μας καθώς και των πελατών μας. Έμπειρο και συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των μέσων με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη.